Kategori: Samhällsbyggnadskommittén

Lägesrapport Bostäder

3.1 Bostadsgruppen Informerades om att efter kontakt med kommmunen det visar sig att mark för bostadsbyggande finns. Beslutades att undersöka det faktiska behovet av bostäder.

Lägesrapport Bostäder

Bostadsgruppen A-C Wallerius är sammankallande istället för Kerstin Gadde, dock är Kerstin fortfarande med i gruppen. Josef Bandi ska tillfrågas A-C ska undersöka vilken mark passande för bostäder (lägenheter) som ägs av kommunen Någon typ av marknadsundesökning bör göras (potentiella hyresgäster: ungdomar, äldre, barnfamiljer)

Lägesrapport Bostäder

Bostadsgruppen Kerstin Gadde vill avgå som sammankallande. Kerstin hinner inte med. Ny sammankallare blir Ann-Christin Wallerius. Även Josef Bandi ska tillfrågas. Inget annat att rapportera.