Kategori: Hemsida (avslutad)

Lägesrapport hemsida

Rapport projektgrupp hemsida / kommunikation 01.10.11 Medverkande: Christer Oscarsson, Christer Eriksson, Niklas N, Mathisas N, Håkan Bergendahl Gruppen vill gå vidare med att: 1…i enlighet med önskemål i LUP styrgrupp under hösten 2011 utveckla www.halleviksstrand.se till en portal som reflekterar i princip alla kategorier aktiviteter och verksamheter i samhället, med boende och besökande som målgrupper. …

Fortsätt läsa

Lägesrapport Hemsida

3.6 Kommunikation/hemsida Informerades att Främjandets styrelse ställt sig positiva till att vidareutveckla halleviksstrand.se till en portal för presentation av samtliga verksamheter och händelser av betydelse för boende och besökande i Hälleviksstrand. Beslutades att snarast sätta upp en operativ grupp för utformning och införande av en portal under hösten 2011, baserat på en konkret projektplan. Föreslogs …

Fortsätt läsa

Lägesrapport Hemsida

Hemsidan  Hemsidan bör vara en sida för alla som har något att informera om när det gäller Hälleviksstrand. Styrgruppen uttryckte sitt stöd för en portal för Hälleviksstrand (Bil. 1). Bergendahl och Colliander berör detta med Främjandet.

Lägesrapport Hemsida

Hemsidan Lägger ut all information de får in. LUP länkar från Främjandet. Christer beskriver hus man skriver på nätet. Önskemål från gruppen : Chatforum Bengt Reis vill ha någon Logotyp till LUP-projektet. Länken ska flyttas till www.hallevikstrand.se Christer vill lägga upp styrelsens medlemmar och vad de gör/vilken roll de har.

Rapport – hemsida

Hemsidegruppen lämnar en första rapport Redan innan vår arbetsgrupp bildats hade Håkan Bergendal erbjudit sig att hjälpa till med Främjandets hemsida. Han fick också i uppdrag att komma med förslag hur den skulle kunna utvecklas. Under tiden har LUP-projektet dragit igång olika aktiviteter som visat på behovet av en  arbetsgrupp för detta syfte. Andra personer …

Fortsätt läsa