Category: Hälleviksstrandsveckan

Dec 17 2011

Lägesrapport Hälleviksstrandsveckan

4.1 Hälleviksstrandsveckan Beslutades att Lars Colliander skall återkomma med förslag på lämpliga medlemmar för kommittéarbetet till Roger Andersson.

Nov 27 2011

Lägesrapport Hälleviksstrandsveckan

4.1               Hälleviksstrandsveckan Lokalen är bokad 21/7 – 29/7 för Hälleviksstrandsveckan. Beslutades att en kommitté bestående av representanter från Främjandet, HKSS, Mitt Andra Hem m.fl.? bör tillsättas med uppgift att utforma en ny form för Hälleviksstrandsveckan. Mötesplatsgruppen/Roger Andersson påtar sig ansvaret som sammankallande. Lars Colliander skall ge förslag på lämpliga medlemmar för kommittéarbetet.