Kategori: Hälleviksstrandsveckan

Lägesrapport Hälleviksstrandsveckan

4.1 Hälleviksstrandsveckan
Beslutades att Lars Colliander skall återkomma med förslag på lämpliga medlemmar för kommittéarbetet till Roger Andersson.

Lägesrapport Hälleviksstrandsveckan

4.1               Hälleviksstrandsveckan Lokalen är bokad 21/7 – 29/7 för Hälleviksstrandsveckan. Beslutades att en kommitté bestående av representanter från Främjandet, HKSS, Mitt Andra Hem m.fl.? bör tillsättas med uppgift att utforma en ny form för Hälleviksstrandsveckan. Mötesplatsgruppen/Roger Andersson påtar sig ansvaret som sammankallande. Lars Colliander skall ge förslag på lämpliga medlemmar för kommittéarbetet.