Kategori: Mötesplats (avslutad)

Första förslaget i LUP har blivit verklighet

Främjandet tackar alla som ställde upp på arbetsdagen för att förverkliga arbetsgruppen Mötesplats’ förslag till försköning av Vändplan / Hamnplan. Med skruvdragare och sågar i högsta hugg, kom 14 energiska hel- och delårsboende för att tillsammans såga och skruva ihop bänkar, så att man skall kunna sitta och njuta av den vackra vyn över hamnen …

Fortsätt läsa

Förslag från gruppen mötesplats

Hittills har gruppen haft sex möten. Vi har arbetat fram ett förslag på hur hamnplan kan förskönas och håller på med en modell över detta. Då detta får anses vara ett slutförslag, vill vi att det tas upp i Främjandets styrelse och vår tidplan är att det mesta är klart till midsommar i …

Fortsätt läsa

Lägesrapport mötesplats

3.3 Samlingsplats/mötesgruppen, informerade om att:
Främjandets styrelse hade diskuterat men inte godkänt gruppens förslag vad gäller placering av en fyrbåk i trä på hamnplan. Styrelsen är positiv till förslaget men vill ha mer info om placering och skötsel innan slutligt beslut fattas.
Gruppen återkommer med ett helhetsförslag för hamnplan omfattande fyrbåk som placeras …

Fortsätt läsa

Lägesrapport mötesplats

3.2 Samlingsplats/mötesgruppen Informerades att  Magasinet, Mitt Andra Hem, startar bryggeriverksamheten efter jul och att Pub/Restaurant delen kommer igång till påsk 2012.  Gruppen arbetar med förslag till försköning/förbättring av hamnplan. Omfattar bl.a en Fyrbåk som placeras på lämplig plats, ljugarbänken, bänkar i.s.f. cementgrisar, informationstavlor och annan lämplig utsmyckning.  Gruppen arbetar vidare med planen som innebär att …

Fortsätt läsa

Lägesrapport Mötesplats

c.  Mötesplats/affär/café Även denna grupp har varit mycket aktiv. Har i huvudsak jobbat med idéer och förslag kring hur man kan försköna hamnplan och hur vi skall kunna bli av med godshanteringen. Roger och Lars informerade om ett möte som anordnades av Bohuslänska Sjötransporter i Tuvesvik den 7/10. Ingemar Johansson, VD för Bohuslänska Sjötransporter, hade …

Fortsätt läsa