Roger Andersson

Författarens inlägg

Vandringsleder runt Hälleviksstrand

Inom ramen för Storehamnsprojektet har Främjandet bildat en särskild
arbetsgrupp för att utveckla områdets vackra vandringsleder. Läs mer här…

Första förslaget i LUP har blivit verklighet

Främjandet tackar alla som ställde upp på arbetsdagen för att förverkliga arbetsgruppen Mötesplats’ förslag till försköning av Vändplan / Hamnplan. Med skruvdragare och sågar i högsta hugg, kom 14 energiska hel- och delårsboende för att tillsammans såga och skruva ihop bänkar, så att man skall kunna sitta och njuta av den vackra vyn över hamnen …

Fortsätt läsa

Förslag från gruppen mötesplats

Hittills har gruppen haft sex möten. Vi har arbetat fram ett förslag på hur hamnplan kan förskönas och håller på med en modell över detta. Då detta får anses vara ett slutförslag, vill vi att det tas upp i Främjandets styrelse och vår tidplan är att det mesta är klart till midsommar i …

Fortsätt läsa

Informationsmöte i Lokalen

Informationsmötet i Lokalen besöktes av ett trettiotal intresserade som kommit till Lokalen för att informeras om nya hemsidan, höra om förändringar i lokaltrafiken, Hällevik Yacht Resorts planer,  lyssna till Karl Warnhammars presentation av idéförslag över båtmuseum söder om samhället samt Thomas Liebig framförande av Lerkilens möjligheter till utveckling. Ordförande Christer Oscarsson i Främjandet hälsade alla …

Fortsätt läsa

Arbetsgrupp – Mötesplats

Lägesrapport 2011-04-13: Vi har haft två möten. Den enda naturliga mötesplatsen året runt är idag kiosken, eftersom det ännu inte finns någon verksamhet i Magasinet, där affären tidigare var en mötesplats. Gruppen arbetar med att få bort de blå containerboxarna (26 st. till antalet), där de flesta stått innanför planket i minst 3 år. Rundringning …

Fortsätt läsa