Kategori: Referensgrupp

Lup arbetsmöte

Protokoll; LUP arbetsmöte 2012.11.10  kl 10,00 – 17,00 i Lokalen Hälleviksstrand Deltagare; Christer Oscarsson, Per Oscarsson, Lars Colliander, Christer Hjelmsten, Lennart Mattsson, Holger Formgren, Roger Andersson, Ingvar Javér, Bengt Reis, Anders Johnsson, Christer Ericsson, Eva Nilsson, Anita Bergström, Hans Abrahamsson, Niklas Hedlund, Anders Thölén, Gerd Thölén, Kalle Warnhammar,  Peder Grimstad, lunchgäst (12.00 – 14.00),  Hans …

Fortsätt läsa

Informationsmöte i Lokalen

Informationsmötet i Lokalen besöktes av ett trettiotal intresserade som kommit till Lokalen för att informeras om nya hemsidan, höra om förändringar i lokaltrafiken, Hällevik Yacht Resorts planer,  lyssna till Karl Warnhammars presentation av idéförslag över båtmuseum söder om samhället samt Thomas Liebig framförande av Lerkilens möjligheter till utveckling. Ordförande Christer Oscarsson i Främjandet hälsade alla …

Fortsätt läsa

Arbetsmöte i Lokalen

Rapport LUP arbetsmöte i Lokalen 9/10 2011. Den 9:e oktober träffades LUP representanter i ett arbetsmöte för att diskutera och planera LUP–projektets nuläge och framtida planer.

Fortsätt läsa

Rapport – Klädesholmen

Studieresa med LUP gänget till Klädesholmen den 10 april 2011.   Den 10 april arrangerade Främjandet en studieresa till Klädesholmen för att ta del av hur ett samhälle på Tjörn jobbar med lokala utvecklingsfrågor. Syftet med resan var också att skapa gemenskap och entusiasm kring vårt eget LUP-arbete. Inbjudna: Främjandets styrelse, LUP Styrgrupp, LUP Referensgrupp …

Fortsätt läsa

Möte i lokalen 1 nov 2010

Information och noteringar från LUP-möte i Lokalen den 2010-11-01 Denna gången var vi 14 deltagare vilket var klart färre än vid vårt första möte i Nösund. Detta berodde inte på ointresse utan snarare på att många var upptagna med jobb och andra prioriterade aktiviteter. Mötet startade med lägesrapporter från olika pågående projekt,/initiativ som berör Hälleviksstrand …

Fortsätt läsa