Tillbaka till Övriga arbetsgrupper

Samhällsbygg/Bostäder

Bakgrund

  • Hälleviksstrand saknar billiga, attraktiva hyresbostäder för ungdomar, unga familjer och äldre som önskar bosätta sig resp. bo kvar i samhället.
  • Billiga och bra bostäder bedöms som strategiskt avgörande för ett samhälles överlevnad och utveckling.
  • Orust kommun har ansträngd ekonomi och är uppbunden av prioriteringar vad gäller bostadsbyggande i andra samhällen.
  • För att möjliggöra ett (ökat) bostadsbyggande i Hälleviksstrand krävs egna och ”privata” initiativ.
  • Uppdraget består i en första fas att utvärdera möjligheten att långsiktigt få till stånd ett utökat attraktiv hyresboende till en lägre kostnad.

Uppdragbeskrivning fas 1

  • Få grepp om faktiska behovet, krav och önskemål liksom bakomliggande motiv.
  • Utvärdera krav och möjligheter för bostadskooperativ eller annan lämplig driftsorganisation.
  • Utvärdera nödvändiga tillstånd för bygge/köp fastighet/hus, tomt och mark.
  • Utvärdera alternativa finansieringsformer och åtgärder för etablering av driftsorganisation

Bemanningsplan arbetsgrupp ”Samhällsbygg”

Namn e-mail Telefon
Christer Magnusson christer.magnusson@lunneplan.se 0705-508400
Ann-Christin Wallerius acwallerius@telia.com 0707-274546
Lennart Mattsson mattsson.noje@telia.com 0705-452733
Marcus Åkesson akesson.marcus@gmail.com 0709-349872
Elsa Johnsson elsa.johnson@telia.com 0736-398097
Johan Ekman *) Johan.Ekman@alvstranden.goteborg.se 0706-959610
Stefan Pryde stefan@pryde.se 0705-609550
Karl Ola Warnhammar ? karl.ola@warnhammar.com 0706-237006
Christian O ? 073-756 42 32
Niklas Mattson ? 070-635 92 38