Kategori: Lerkilen

Lägesrapport Lerkilen

3.6 Lerkilen
Christer Hjelmsten berättade att inventering av fågel-, växt- och fiskbestånd tillsammans med Thomas Liebig fortgår.
Thomas Liebig kommer att medverka som inbjuden talare vid infomötet den 29/12. Beslutades att Bertil H kontaktar Anna-Lena Hård ang. hennes eventuella medverkan vid infomötet den 29/12.

Lägesrapport Lerkilen

3.5            Lerkilen Christer Hjelmsten berättade att inventering av fågel-, växt- och fiskbestånd tillsammans med Thomas Liebig fortgår. Beslutades  –         att bjuda in Anna-Lena Hård, Thomas Liebig och Christer Hjelmsten till infomötet den 29/12 för att informera om planerna avseende projekt Lerkilen. Christer H sammankallar.

Lägesrapport Lerkilen

e.  Lerkilen Förslaget med att utveckla Lerkilen till en våtmarkspark är inne i en förstudiefas där Christer Hjelmsten tillsammans med biologen/konsulten Thomas Liebig genomför en nulägesstudie av fågellivet i lerkilen. Arbetet kommer att pågå fram till april/maj 2012 och därefter har man för avsikt att presentera ett förslag till utvecklingsplan för Lerkilen. En arbetsgrupp från …

Fortsätt läsa

Lägesrapport Lerkilen

3.5 Lerkilen Informerades om inventering kommande vår av fågel-, växt- och fiskbestånd som underlag för en konkret utformning av “park” och promenadstråk med levande strandäng och vass.

Lägesrapport Lerkilen

Lerkilen Tomas Liebig har fått i uppdrag att göra en nutidsbeskrivning. Problem med nedskräpning från kanadagäss Stefan Oskarsson skall bjudas in som medlem i gruppen