Kategori: Båtmuseum (pausad)

Lägesrapport båtmuseum

3.5 Båtmuseet
Bengt berättade att man tillsammans med arkitetkfirman Contekton tagit fram en idéskiss och en presentation för det tänkta båtmuseet/aktivitetshuset I Storhamn/Hälleviksstrand.

Lägesrapport Båtmuseum

3.4            Båtmuseet Christer Oscarsson berättade om att Stenungsundsposten och Bohusläningen skrivit om Hälleviksstrand och nytt båtmuseum. Artiklar som kom till efter det att Bengt Reis varit med på det öppna kommunfullmäktigemötet och informerat om LUP och planerna för ett båtmuseum I Hälleviksstrand. Tidningarna hade intervjuat Bengt Reis och Kalle Warnhammar. För övrigt inget nytt.

Lägesrapport Båtmuseum

b. Båtmuseum. Gruppen har varit mycket aktiv och besökt ett antal museer i Bohuslän för att få information och lära sig mer om förutsättningar/villkor/erfarenheter för en eventuell etablering och drift av ett museum i Hälleviksstrand. Har dessutom haft ett antal möten med representanter från Orust Kommun för att sälja in och positionera Hälleviksstrand som ett …

Fortsätt läsa

Lägesrapport Båtmuseum

3.4 Båtmuseet Informerades om kommande möte med kommunen 6 oktober för diskussion om så kallade “kedjor” vilket skulle komma att innebära ett båtmuseeum “fördelat” över hela Orust. Diskuterades också möjligheten att visualisera ett båtmuseum med arkitektritningar. Beslutades att LUP kan finansiera ett sådant uppdrag.

Lägesrapport Båtmuseum

 Båtmuseum gruppen Nuvarande båtbyggarskola ska flytta och det ger tillfälle för Hälleviksstrand att erbjuda plats. Kommunen måste avsätta mark och dessutom behövs bostäder för eleverna. Gruppen har dessutom diskuterat beslagsverksamhet samt ev. samarbete med expertis kring Ostindiefararen.