Tillbaka till Övriga arbetsgrupper

Lerkilen

Bakgrund

  • En ursprungligen personlig ambition och vision om att bevara och utveckla Lerkilen till ett naturskyddat område har blivit föremål för ett politiskt utspel och beslut i kommunstyret med medialt intresse.
  • Inte desto mindre är idén fortsatt intressant och värd att utvärdera som ett första projekt inom inom ramen för Lokal utvecklingsplan.
  • Uppdraget består därför i att göra en första intermittent utvärdering av projektets möjlighet att realiseras samt dess effekter långsiktigt och kortsiktigt. I uppdraget ingår också att överskådligt skissa på alternativa nyttjanden av Lerkilen och belysa för- och nackdelar för Hälleviksstrand.

Uppdragbeskrivning fas 1

  • Göra en utvärdering av krav och möjligheter att kunna realisera etablerandet av en våtmarkspark i Lerkilen.
  • Göra en första etableringskalkyl liksom en möjlig realiseringsplan.
  • Utvärdera krav på marknadsföring, trafikplanering, organisation, bemanning, finansiering etc
  • Utvärdera positiva och negativa effekter för samhället Hälleviksstrands utveckling och tillväxt.

Bemanningsplan arbetsgrupp ”Lerkilen”

Namn email telefon
Christer Hjelmsten*) christer_hj@hotmail.com 0708-622662
Anna-Lena Hård af Segerstad 0730-460130
Niklas Hedlund nikhe@nikhe.se 0708-752691

*) sammankallande