Tillbaka till Övriga arbetsgrupper

Hamnen

Bakgrund

Skall kompletteras…….

 

 

Uppdragbeskrivning 

Arbetsgruppen kommer med förslag…

 

 

Bemanningsplan Hamngruppen

Namn email telefon
Roger Andersson roger.andersson46@telia.com 0703-440285
Anders Jonsson cpt@telia.com 070-510 57 65
Hans Abrahamsson *) Hans.Abrahamsson@gknaerospace.com 070-974 33 34
Karl Johnsson?
Raimo Niklasson?

*) sammankallande