Övriga arbetsgrupper

Bakgrund arbetsgrupper……

Båtmuseum (pausad)

Bakgrund Orust kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i november ett uppdrag att utse en grupp för att utreda fritidsbåtsmuseum Gruppens uppdrag ska vara att arbeta fram en handlingsplan med ekonomisk kalkyl. Handlingsplanen ska också innehålla förslag på förutsättningar för etableringen och förslag på lämplig samarbetspartner med näringslivet och andra tänkbara samarbetspartners. Inriktningen på ett fritidsbåtsmuséum ska vara …

Samhällsbygg/Bostäder

Bakgrund Hälleviksstrand saknar billiga, attraktiva hyresbostäder för ungdomar, unga familjer och äldre som önskar bosätta sig resp. bo kvar i samhället. Billiga och bra bostäder bedöms som strategiskt avgörande för ett samhälles överlevnad och utveckling. Orust kommun har ansträngd ekonomi och är uppbunden av prioriteringar vad gäller bostadsbyggande i andra samhällen. För att möjliggöra ett …

Lerkilen

Bakgrund En ursprungligen personlig ambition och vision om att bevara och utveckla Lerkilen till ett naturskyddat område har blivit föremål för ett politiskt utspel och beslut i kommunstyret med medialt intresse. Inte desto mindre är idén fortsatt intressant och värd att utvärdera som ett första projekt inom inom ramen för Lokal utvecklingsplan. Uppdraget består därför …

Lerkilen II

Bakgrund En ursprungligen personlig ambition och vision om att bevara och utveckla Lerkilen till ett naturskyddat område har blivit föremål för ett politiskt utspel och beslut i kommunstyret med medialt intresse. Inte desto mindre är idén fortsatt intressant och värd att utvärdera som ett första projekt inom inom ramen för Lokal utvecklingsplan. Uppdraget består därför …

Hamnen

Bakgrund Skall kompletteras…….     Uppdragbeskrivning  Arbetsgruppen kommer med förslag…     Bemanningsplan Hamngruppen Namn email telefon Roger Andersson roger.andersson46@telia.com 0703-440285 Anders Jonsson cpt@telia.com 070-510 57 65 Hans Abrahamsson *) Hans.Abrahamsson@gknaerospace.com 070-974 33 34 Karl Johnsson? Raimo Niklasson? *) sammankallande