Kategori: Hemsida (avslutad)

Lägesrapport hemsida

Redovisning LUP Hemsidesgrupp, 15.01.2012 HB Hemsidesgruppen hade två möten över jul- och nyårshelgerna. Först konstaterades att hemsidan i sin nya utformning lanserades som utlovat strax före jul. Konstaterades också att en hel del återstår dels för att förbättra funktioner och innehåll men också att utveckla sidan att bli ett nav i kommunikationen inom LUP och …

Fortsätt läsa

Lägesrapport hemsida

Summering av höstens arbete
Sedan i början av oktober har hemsidegruppen arbetat intensivt med Främjandets hemsida www.halleviksstrand.se  enligt de riktlinjer som tidigare föreslagits. Fram till dess sidan publicerades har vi träffats sex gånger för arbetsmöten och haft mycket kontakter utöver dessa. Vi har kunnat göra förändringarna direkt på sidan eftersom gruppen haft mandat för …

Fortsätt läsa

Lägesrapport hemsida

2  Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom varvid en felaktighet under punkt 3.6 noterades och korrigerades. Beslutades
att samtliga medlemmar I LUP styrgrupp skall få rättighet att publicera/uppdatera information på hemsidan. Detta för att underlätta informationsspridning av LUP arbetet. Användarnamn och lösenord kommer att distribueras av Christer Oscarsson via mail. Formuleringen ovan …

Fortsätt läsa

Lägesrapport hemsida

3.6            Kommunikation/hemsida Christer Oscarsson informerade om den nya hemsidan som skall sjösättas före nyår. Byggd på en ny modern plattform som är lätt att underhålla, förändra och uppdatera. Ett antal redaktörer kommer att tilldelas rättigheter för publicering och uppdatering av information. Beslutades att samtliga medlemmar I LUP styrgrupp skall få rättighet att publicera/uppdatera information på …

Fortsätt läsa

Lägesrapport Hemsida

f.   Kommunikation/Hemsida Arbetet med att ta fram/utveckla en ny hemsida för Hälleviksstrand pågår och förväntas en första version förväntas vara klar för sjösättning för jul.