Christer Oscarsson

Author's posts

Nyhetsbrev från projekt Andstensholmen – Gångbrygga/Bastu/Tribun

Intresset för informationsmötet den 4 augusti var stort. Det kom runt 45 personer till Lokalen för att få senaste nytt från projektet. Ett 15-tal nya intressenter/bidragsgivare tillkom vid mötet. Presentationen från mötet finns att läsa på Främjandets hemsida. Insamlingen av medel pågår från frivilliga bidragsgivare. Till dags dato har det redan inkommit 146.000 kr från …

Continue reading

Lägesrapport hemsida

Summering av höstens arbete Sedan i början av oktober har hemsidegruppen arbetat intensivt med Främjandets hemsida www.halleviksstrand.se  enligt de riktlinjer som tidigare föreslagits. Fram till dess sidan publicerades har vi träffats sex gånger för arbetsmöten och haft mycket kontakter utöver dessa. Vi har kunnat göra förändringarna direkt på sidan eftersom gruppen haft mandat för det …

Continue reading

Projektbeskrivning Hälleviks strandäng

Syftet med projektet är att gynna biologisk mångfald och samtidigt få en vackrare och mer intressant närmiljö genom att skapa betade strandängar där nu vassen breder ut sig runt lerkilen i Hälleviksstrand. Marken är många Hälleviksstrandsbors utsikt och ligger i omedelbar närhet till den unika kyrkan som den skiljer från vattnet i lerkilen. Kyrkan används …

Continue reading

Brev till Främjandet 7/3 2011

Hej Christer! Bertil Holmberg frågade om jag kan vara med på ett möte imorgon och det kan jag inte, men jag kan informera lite om vad vi gjort vad gäller området kring lerkilen. Kristina Lindholm och jag äger varsin minimal bit av marken och vi tycker att det vore roligt om marken kunde betas så …

Continue reading

Rapport – hemsida

Hemsidegruppen lämnar en första rapport Redan innan vår arbetsgrupp bildats hade Håkan Bergendal erbjudit sig att hjälpa till med Främjandets hemsida. Han fick också i uppdrag att komma med förslag hur den skulle kunna utvecklas. Under tiden har LUP-projektet dragit igång olika aktiviteter som visat på behovet av en  arbetsgrupp för detta syfte. Andra personer …

Continue reading