Rapport – hemsida

Hemsidegruppen lämnar en första rapport

Redan innan vår arbetsgrupp bildats hade Håkan Bergendal erbjudit sig att hjälpa till med Främjandets hemsida. Han fick också i uppdrag att komma med förslag hur den skulle kunna utvecklas. Under tiden har LUP-projektet dragit igång olika aktiviteter som visat på behovet av en  arbetsgrupp för detta syfte.

Andra personer har tidigare erbjudit sig att hjälpa till men föreningen har  hittills valt att göra det i egen regi. En av dem är Mattias Niklasson som arbetar professionellt med web på Hogia. Mattias är aktiv i Morlanda Scoutkår och har byggt deras sida med en fri programvara som heter WordPress, se här.

Vi har bildat ett team med förutom nämnda två och undertecknad, Christer Eriksson från Främjandets hemside-grupp . Björn Eklind finns också att tillgå som en professionell resurs.

Hela arbetsgruppen har inte kunnat samlas ännu men arbetat i mindre grupper. Håkan och Christer O träffades i februari och drog upp lite riktlinjer för arbetet.

Så här långt…

  • Håkan har sammanställt en bruttolista på innehåll
  • Mattias föreslår WordPress som plattform, alla möjligheter finns. WP kan hantera blogg/hemsida/behörigheter,mm. Även Björn förordar detta.
  • Efter diskussioner med hemsidegruppen har Christer O har gjort en prov installation på egen domän för att se hur det fungera
  • Några sidor med LUP-innehåll läggs ut
  • Prioritering: LUP-projektets behov av presentation av material/kommunikation/planering
  • Christer E/Christer O arbetar vidare med verktyget
  • Främjandet tar beslut att länka LUP till provsidan