Samhällsbyggnadskommittén

Samhällsbyggnadskommittén – en utveckling av LUP
På styrelsens förslag till årsmötet 2014 beslöts, att ombilda den tidigare organisationen enligt följande:

  • Styrgruppen blir en kommitté under styrelsen med lika delar hel-och delårsboende, en uppdrags-beskrivning skall tas fram.
  • Projekt-grupperna arbetar vidare under kommittén som skall försöka samordna förslagen och fortlöpande förmedla resultaten till styrelsen.
  • Referensgruppen ersätts med allmänna möten och info via hemsida eller nyhetsbrev.

 

Bemanning – Samhällsbyggnads-kommitté

Namn email telefon
Eija Andelin eija.andelin@centrum.goteborg.se
Lars Colliander *) Lars.colliander@lcconsulting.se 0708-836575
Johan Ekman Johan.Ekman@alvstranden.goteborg.se 0706-959610
Hans-Erik Gustavsson gustafsson.stensbo@telia.com 070-3258701
Lennart Mattsson mattsson.noje@telia.com 0705-452733
Vakant…

*) sammankallande

 

Uppdragsbeskrivning SBK

Hälleviksstrands Främjande – uppdragsbeskrivning för Samhällbyggnadskommmittéen – rev.2 Samhällsbyggnadskommittéen (SBK) som är direkt underställd Främjandets (HF) styrelse, har bildats för att utarbeta förslag till inriktning vad gäller markanvändning och infrastruktur. Utgångspunkten för uppdraget är att ta tillvara innevånarnas intressen och möjligheter att påverka sin situation. Som grund för arbetet ligger resultat från tidigare LUP-projekt samt …

Logga in

Organisation