Nyhetsbrev från projekt Andstensholmen – Gångbrygga/Bastu/Tribun

Intresset för informationsmötet den 4 augusti var stort. Det kom runt 45 personer till Lokalen för att få senaste nytt från projektet. Ett 15-tal nya intressenter/bidragsgivare tillkom vid mötet.

Presentationen från mötet finns att läsa på Främjandets hemsida.

Insamlingen av medel pågår från frivilliga bidragsgivare. Till dags dato har det redan inkommit 146.000 kr från 38 bidragsgivare.

Så ni som ännu inte skickat in ert bidrag kan göra det till Främjandets Bg 299-9118 eller Swisha till 12345 24880. Märk inbetalningen ”Andstensholmen”.

Som tidigare nämnts kommer bidragsgivare, i form av arbete eller pengar, att synliggöras och premieras.

Byggnation av etapp 1, gångbrygga fram till tribunen, kommer att påbörjas vecka 42.

Bygglovet för bastubyggnaden är nu beviljat av kommunen.

I och med detta kommer vi inom kort att skicka in ansökningar av medel till fonder, stiftelser, myndigheter m.m.  Vi kommer också att skicka ut offertförfrågningar till byggföretag för att starta upp den processen parallellt med bygget av gångbryggan.

Du som vill bidraga men ännu inte har meddelat detta, kan kontakta Ingegerd Brandin eller Per Oscarsson via mail.

Ingegerd.brandin@volvo.com

per@otm.se