Information om Hälleviksstrands nya Gångbrygga, Bastu och Tribun

I dagarna påbörjas äntligen bygget av gångbryggan fram till tribunen. Ni som vill vara med och bidra med arbete, vänligen meddela det genom att svara på detta utskick. Ni får då reda på när och hur ni kan vara med och arbeta på bygget.

Vi har också behov av en person som tillsammans med Hans Abrahamsson kan vara byggledare för denna delen av byggnationen. Så ni som vet med er att ni har den typen av kvalifikationer, vänligen hör av er genom att svar på  detta utskick.

 

Insamlingen av medel pågår från frivilliga bidragsgivare. Till dags dato har det inkommit 214.000 kr från 54 bidragsgivare.  Ni som ännu inte skickat in ert bidrag kan göra det till Främjandets Bg 299-9118 eller Swisha till 12345 24880. Märk inbetalningen ”Andstensholmen” samt ange ert namn och mail-id. Som tidigare nämnts kommer bidragsgivare, i form av arbete eller pengar, att synliggöras och premieras.

 

Ansökan om medel har också gjorts av HKSS till Thordén-stiftelsen som premierar denna typen av initiativ och bl.a. ger bidrag till ungdomars aktiva idrottsliv etc.

Vi kommer att fortsätta genom att skicka in ansökan till Allmänna arvsfonden m.fl.

 

Du som vill bidraga men ännu inte har meddelat detta, kan kontakta Ingegerd Brandin eller Per Oscarsson via mail.

Ingegerd.brandin@volvo.com

per@otm.se

 

Hälsningar

Projekt Andstensholmen