Lägesrapport hemsida

Summering av höstens arbete
Sedan i början av oktober har hemsidegruppen arbetat intensivt med Främjandets hemsida www.halleviksstrand.se  enligt de riktlinjer som tidigare föreslagits. Fram till dess sidan publicerades har vi träffats sex gånger för arbetsmöten och haft mycket kontakter utöver dessa. Vi har kunnat göra förändringarna direkt på sidan eftersom gruppen haft mandat för det från Främjandets styrelse redan från början. Detta är i korthet vad vi har vi gjort:

 • Utvärderat WordPress (WP) som verktyg, dvs. vi har provat oss fram genom att exprimentera på den WP-installation som LUP-sidan legat på www.muchomojo.se
 • Utvärderat WP-plugins för nödvändiga funktioner som; kalender, anpassning av användarroller, bildhantering, utseende och flexibilitet.
 • Valt tema (mall för utseende och funktionalitet) att gå vidare med
 • Skapat egna användarroller för att kunna göra det möjligt att ha många redaktörer även på sidor. WP har förinstallerade funktioner för detta, men då  huvudsakligen för blogginlägg.
 • Gjort ett förslag till  behörighetsstruktur som presenterats för HF styrelse.
 • Gjort en temporär installation av WP på www.halleviksstrand.se/wp och där skapat en sidstruktur enligt tidigare förslag. Blockerat denna med ett plugin, så att bara inloggade användare kunnat se den (arbetsgruppen, mfl).
 • Fört över allt material från HF’s gamla hemsida, dvs texter, bilder länkar till den meny som  nu blir ”Främjandet”
 • Diskuterat innehåll och lagt upp en ny huvudmeny med undermenyer, WP medger en mycket enkel hantering av dessa funktioner.
 • Valt ut och anpassat plugin för bildgalleri och kalenderfunktion
 • Introducerat fler ”redaktörer” som med egen inloggning lägger till och redigerar material, på sidan skall det framgå vem som skriver/administrerar.
 • Gjort en ny installation av WP på www.halleviksstrand.se
 • Uppdaterat och redigerat innehåll under ”Främjandet”. På resten av sidan har vi lagt de delar som inte är färdiga att presenteras ännu som ”privat”, så att endast inloggade användare kunnat se den. Det finns alltså mer innehåll i menyerna att visa upp så småningom.
 • Säkerhetskopierat både den gamla och den nya HF-sidan
 • Flyttat allt material från www.halleviksstrand.se/wp till www.halleviksstrand.se och därefter ”släckt” den gamla sidan.
 • Säkerhetskopierat LUP- sidan
 • Gjort ännu en installation av WP på www.halleviksstrand.se/lup
 • Flyttat allt material från www.muchomojo.se till www.halleviksstrand.se och därefter ”släckt” den gamla LUP-sidan.

Den tekniska biten av HF nya hemsida är därmed till största delen klar, vi har flyttat in i WP-kostymen och kan koncentrera oss på innehåll layout, nya funktioner, etc. Vi har också en bemanning med delegerat ansvar för olika områden, vi har förslag till arbetsstruktur/styrdokument och fler medarbetare.