Lägesrapport hemsida

3.6            Kommunikation/hemsida

Christer Oscarsson informerade om den nya hemsidan som skall sjösättas före nyår. Byggd på en ny modern plattform som är lätt att underhålla, förändra och uppdatera. Ett antal redaktörer kommer att tilldelas rättigheter för publicering och uppdatering av information.

Beslutades

  • att samtliga medlemmar I LUP styrgrupp skall få rättighet att publicera/uppdatera information på hemsidan. Detta för att underlätta informationsspridning av LUP arbetet. Användarnamn och lösenord kommer att distribueras av Christer Oscarsson via mail.
  • att föreningar och verksamheter som är knutna till Hälleviksstrand skall få rättighet att lägga in händelser i Aktivitetskalendern på hemsidan.