Håkan Bergendahl

Författarens inlägg

Lägesrapport hemsida

Redovisning LUP Hemsidesgrupp, 15.01.2012 HB Hemsidesgruppen hade två möten över jul- och nyårshelgerna. Först konstaterades att hemsidan i sin nya utformning lanserades som utlovat strax före jul. Konstaterades också att en hel del återstår dels för att förbättra funktioner och innehåll men också att utveckla sidan att bli ett nav i kommunikationen inom LUP och …

Fortsätt läsa

Lägesrapport hemsida

Rapport projektgrupp hemsida / kommunikation 01.10.11 Medverkande: Christer Oscarsson, Christer Eriksson, Niklas N, Mathisas N, Håkan Bergendahl Gruppen vill gå vidare med att: 1…i enlighet med önskemål i LUP styrgrupp under hösten 2011 utveckla www.halleviksstrand.se till en portal som reflekterar i princip alla kategorier aktiviteter och verksamheter i samhället, med boende och besökande som målgrupper. …

Fortsätt läsa

Protokoll styrgruppsmöte 2011-09-20

Protokoll styrgruppsmöte LUP Hälleviksstrand 20.09.11 MedverkandeBengt Reis, Veronica Johansson, Bertil Holmberg, Elsa Johnsson, Lars Colliander, A-C Wallerius, Håkan Bergendahl

Fortsätt läsa

Lägesrapport Hemsida

3.6 Kommunikation/hemsida Informerades att Främjandets styrelse ställt sig positiva till att vidareutveckla halleviksstrand.se till en portal för presentation av samtliga verksamheter och händelser av betydelse för boende och besökande i Hälleviksstrand. Beslutades att snarast sätta upp en operativ grupp för utformning och införande av en portal under hösten 2011, baserat på en konkret projektplan. Föreslogs …

Fortsätt läsa

Lägesrapport Lerkilen

3.5 Lerkilen Informerades om inventering kommande vår av fågel-, växt- och fiskbestånd som underlag för en konkret utformning av “park” och promenadstråk med levande strandäng och vass.