Lägesrapport Hemsida

3.6 Kommunikation/hemsida

Informerades att Främjandets styrelse ställt sig positiva till att vidareutveckla halleviksstrand.se till en portal för presentation av samtliga verksamheter och händelser av betydelse för boende och besökande i Hälleviksstrand.

Beslutades att snarast sätta upp en operativ grupp för utformning och införande av en portal under hösten 2011, baserat på en konkret projektplan.

Föreslogs också att I samband med och som idéplattform för hemsidan utveckla ett utkast till “vision” för Hälleviksstrand.