Lägesrapport Hemsida

  1. f.   Kommunikation/Hemsida

Arbetet med att ta fram/utveckla en ny hemsida för Hälleviksstrand pågår och förväntas en första version förväntas vara klar för sjösättning för jul.