Lägesrapport Båtmuseum

 Båtmuseum gruppen

  • Nuvarande båtbyggarskola ska flytta och det ger tillfälle för Hälleviksstrand att erbjuda plats.
  • Kommunen måste avsätta mark och dessutom behövs bostäder för eleverna.
  • Gruppen har dessutom diskuterat beslagsverksamhet samt ev. samarbete med expertis kring
  • Ostindiefararen.