Lägesrapport Båtmuseum

b. Båtmuseum.

Gruppen har varit mycket aktiv och besökt ett antal museer i Bohuslän för att få information och lära sig mer om förutsättningar/villkor/erfarenheter för en eventuell etablering och drift av ett museum i Hälleviksstrand. Har dessutom haft ett antal möten med representanter från Orust Kommun för att sälja in och positionera Hälleviksstrand som ett attraktivt och möjligt alternativ för ett båtmuseum. Arbetar nu med att ta fram ett programförslag och en skiss för ett tänkt båtmuseum med placering i nära anslutning till konferensanläggningen Hällevik Yacht Club. Förslaget förväntas vara klart för publicering för jul.