Lägesrapport Mötesplats

  1. c.  Mötesplats/affär/café

Även denna grupp har varit mycket aktiv. Har i huvudsak jobbat med idéer och förslag kring hur man kan försköna hamnplan och hur vi skall kunna bli av med godshanteringen.

Roger och Lars informerade om ett möte som anordnades av Bohuslänska Sjötransporter i Tuvesvik den 7/10. Ingemar Johansson, VD för Bohuslänska Sjötransporter, hade bjudit in ett stort antal leverantörer som levererar varor/gods till Käringön för att informera om hur bolaget kan transportera all typ av allt gods från Tuvesvik/Lavön till Käringön redan nästa sommar. Representanter från följande leverantörer var med på mötet.

  • Arla
  • Schenker
  • Servera
  • Carlsberg
  • Vinalliansen

Leverantörer som står för en bytande del av godsflödet till Käringön.

Bohuslänska Sjötransporter kommer att kunna erbjuda dagliga transporter till Käringön för all typ av gods från och med 1/3 2012. Kommer dessutom kunna erbjuda en obruten kylkedja för färskvaror/kylvaror vilket är viktigt för Arla, Servera m.fl.

Samtliga leverantörer var mycket positiva till vad de fick se och höra och ser Tuvesvik/Lavön som ett klart bättre alternativ än Hälleviksstrand för godstransporter till Käringön.

 

Projektgruppens uppdragsbeskrivning skall uppdateras/formuleras om med hänsyn till ”mötesplats” eftersom Mitt andra hem i Hälleviksstrand nu öppnar restaurang/bar/microbryggeri i Magasinet.