Lägesrapport Bostäder

  1. a.  Bostäder.

Projektgruppen har av olika anledningar inte kommit igång. Ann-Christin Wallerius har tagit på sig rollen som sammankallande. Styrgruppen skall hjälpa till med nystart.