Möte i lokalen 1 nov 2010

Information och noteringar från LUP-möte i Lokalen den 2010-11-01

Denna gången var vi 14 deltagare vilket var klart färre än vid vårt första möte i Nösund. Detta berodde inte på ointresse utan snarare på att många var upptagna med jobb och andra prioriterade aktiviteter.

Mötet startade med lägesrapporter från olika pågående projekt,/initiativ som berör Hälleviksstrand på ett eller annat sätt.

 • Sjöleden,
 • Färjan,
 • Lerkilen
 • Orust Maritime School

I stora drag kom vi till beslut om färjan till Käringön där mötet röstade enhälligt för att den skall försvinna från samhället men i övrigt avvakta vad politikerna beslutar om anlöpningshamnar. Vår linje är alltså att Hälleviksstrands innevånare inte vill ha färjan med anknytande bil/trafik/parkeringsbekymmer i Hälleviksstrands centrum. Detta innebär att vi nu har nu en officiell plattform att försvara i samtal med myndigheterna och där vi kan referera till dagens acklamationsbeslut.

Därefter gick en stor del av tiden åt till att sammanställa vad vi åstadkommit tidigare, samt diskutera vad som förenar de olika grupperingarna och inom vilka områden det råder stor samsyn. Detta resulterade slutligen i följande, mest aktuella, delområden/projekt.

 1. MILJÖ Natur/Kultur/Markfrågor/Lerkilen/Kulturvandring/Pilgrimsled/Detaljplan
 2. MÖTESPLATS Affär med integrerad verksamhet/Lokalen/Kyrkan/Andstensholmen
 3. BOSTÄDER Åretruntboende/Markfrågor/Upplåtelseformer
 4. BÅTMUSEUM Ytbehov/Placeringsalternativ/Synergieffekter m Varvet och Sjöleden

De olika delprojekten kommer att drivas av fyra olika arbetsgrupper som skall bemannas med verksamma personer i början av nästa år.

Innan vi gick hem för dagen diskuterades en organisationsform med Främjandets styrelse som projektägare och huvudman.

Följande beslutades:

Styrgruppen (LUP), direkt underställd Styrelsen, rapporterar 1 gång per månad till Främjandet styrelse = Christer Oskarsson, före ordinarie styrelsemöten.

Under Styrgruppen för LUP finns alla arbetsgrupper för ingående delprojekt. Styrgruppen ansvarar för bemanning av arbetsgrupperna som varierar i storlek beroende på projektets omfattning.

Styrgruppen sköter kontakter med Orust kommun, informerar och tar emot information från samtliga samt samarbetar med Referensgruppen (den ursprungliga samlingen från Nösund men en grupp som egentligen kan bli hur stor som helst = alla samhällsinnevånare).

Styrgruppen ansvarar för framtagning av Hälleviksstrands Lokala utvecklingsplan i form av ett dokument som skall godkännas och publiceras av Främjandets styrelse.

Styrgruppen föreslogs enhälligt omfatta följande nio personer med en bestående majoritet bland åretruntboende:

 • Bengt Reis, Sammankallande
 • Veronica Abrahamsson
 • Elsa Johnsson
 • Ann-Christin Wallerius
 • Håkan Bergendahl
 • Roger Andersson
 • Christer Hjelmsten
 • Bertil Holmberg
 • Lars Colliander

 

Vi beslutade dessutom att bjuda in alla Hälleviksstrandsbor till ett öppet LUP-informationsmöte i Lokalen söndagen den 2/1 kl 10.00 – 12.00

Ett möte där vi skall berätta om projektets bakgrund, syfte och mål samt redogöra för vad vi gjort och vad vi tänker göra för att uppnå dessa mål.

Bengt Reis har önskemål om att få till ett bra projektnamn, stark logo och slogan, i vårt vidare arbete.

Återkom gärna med förslag på namn till Christer, Bengt eller undertecknad någon gång i år, senast 31/12. Vinnande förslag kommer att tilldelas ett speciellt pris i samband med infomötet.

Nedan – Hans Aréns anteckningar och Kalle Warnhammars bild på Hälleviksstrand och dess närområden.

Hällevikstrand – ”det lugna samhället mitt i händelsernas centrum”