Lägesrapport Hemsida

Hemsidan

  •  Hemsidan bör vara en sida för alla som har något att informera om när det gäller Hälleviksstrand.
  • Styrgruppen uttryckte sitt stöd för en portal för Hälleviksstrand (Bil. 1).
  • Bergendahl och Colliander berör detta med Främjandet.