Lägesrapport Hemsida

Hemsidan

  • Lägger ut all information de får in.
  • LUP länkar från Främjandet.
  • Christer beskriver hus man skriver på nätet.
  • Önskemål från gruppen : Chatforum
  • Bengt Reis vill ha någon Logotyp till LUP-projektet.
  • Länken ska flyttas till www.hallevikstrand.se
  • Christer vill lägga upp styrelsens medlemmar och vad de gör/vilken roll de har.