Veronica Abrahamsson

Författarens inlägg

Protokoll från styrgruppsmöte 11-05-21

LUP Styrgrupp möte 2011-05-21 Deltagande : Bertil Holmberg, Lars Colliander, Bengt Reis, Christer Oscarsson, Roger Andersson, Christer Hjälmsten, Elsa Johnson, Ann-Kristin Wallerius och Veronica Abrahamsson (protokollförare).

Fortsätt läsa

Lägesrapport Lerkilen

Lerkilen En del kontakt har funnits med Anna-Lena Hård och Karl-Gustav som inte delar Christer Hjälmsten brinnande intresse för fågellivet. Deras förslag till Lerkilen är att stängsla in stora delar av det och där anlägga koängar. Anna-Lena har viljan att lyfta frågan hos Främjandet om vem som kan tänka sig att sköta om verksamheten.  Bertil …

Fortsätt läsa

Lägesrapport Hemsida

Hemsidan Lägger ut all information de får in. LUP länkar från Främjandet. Christer beskriver hus man skriver på nätet. Önskemål från gruppen : Chatforum Bengt Reis vill ha någon Logotyp till LUP-projektet. Länken ska flyttas till www.hallevikstrand.se Christer vill lägga upp styrelsens medlemmar och vad de gör/vilken roll de har.

Lägesrapport Båtmuseum

Båt museum gruppen Gruppen har varit på studiebesök till Nordens Ark * och fått förlag till hur man kan driva museet. Förslag från Nordens Ark är att inte blanda in andra verksamheter som kafé och restaurang, då det inte ger så mycket. Gruppen har även träffat Hans Pervik och Els Marie Ragnar från kommunen. Stadsarkitekten …

Fortsätt läsa

Lägesrapport Andstenholmen

Badet/Anstensholmen Gruppen har träffats ett flertal gånger och kommit fram till att Badet/Anstensholmen ska utvecklas i 2 etapper. Etapp 1 : Bastu ska byggas i anslutning till tribunen, och en spång därtill. Ta bort rampen vid badet. Sjöleden kan ta över denna verksamhet. Etapp 2 : En gångväg runt hela Andstensholmen ska byggas. Finansiering av …

Fortsätt läsa