Lägesrapport Bostadsgruppen, numera Samhällsbygg

3.2 Bertil informerade om att han varit I kontakt med Västtrafik ang. ny trafikplan för bussarna 2013.

  • Frekvensen/turtätheten för bussarna ej fastställd.
  • Bertil hade framfört önskemål om ny busshållplats vid Sjöleden/Hällevik
  • Kontaktperson Västtrafik, Andreas Sötthaga

Bertil berättade dessutom att han informerat Örjan Ström och Lennart Matsson avseende LUP och pågående delprojekt “Samhällsbygg”.