Ann-Christin Wallerius

Författarens inlägg

Lägesrapport bostäder/samhällsbygg

Mötesinfo: Medlemmarna i gruppen hade till uppgift att ta fram en vision för hur  Hälleviksstrand skulle kunna se ut på några års sikt. Vi enades om följande punkter:  Öka samförståndet mellan åretruntboende och delårsboende, förändringen ska gagna så många som möjligt  Trafiken: Både gående och bilister måste respektera varandra. Hastigheten skulle kunna dämpas av …

Fortsätt läsa