Nyhetsbrev projekt Andstensholmen ”Gångbrygga/Bastu/Tribun” Dec 2017

Hej alla glada Strana-bor!

Sedan senaste nyhetsbrevet har följande hänt:

Vi har ansökt och fått beviljat stöd till projektet från LEADER i Bohuslän med 1.018 tkr. Detta bidrag kommer att gå till det som vi kallar etapp 2a. Det vill säga sprängning, grundläggning samt byggnation av samlingslokal / möteslokal / tribun. Arbetet beräknas starta tidigt i vår 2018.

När denna del står klar, kommer byggnaden att kompletteras med omklädningsrum, duschar och bastu, kallat etapp 2b.

Vi kommer att fortsätta sökandet av bidrag från andra fonder, stiftelser, frivilliga sponsorer etc för att finansiera etapp 2b samt resterande gångbrygga fram till badet.

Många av er var i somras behjälpliga vid byggandet av gångbryggan fram till tribunen, det som vi kallar etapp 1.
Tack för er insats!! Vi vet att alla verkligen tyckte det var jätteroligt att vara med i gemenskapen och dessutom känna att man bidrar till utvecklingen av Strana.

Vi kommer allt närmare slutmålet, men vi är naturligtvis fortfarande mycket intresserade av bidrag från er, stort som litet.
Bidrag skickas in till Främjandets Bg 299-9118 eller Swishas till 12345 24880. Märk inbetalningen ”Andstensholmen” samt ange ert namn och mail-id.

Önskar ditt företag ge ett sponsorbidrag, har vi flera nivåer på dessa.
Om ni vill veta hur ni ligger till eller ha mer info som företag, kan ni kontakta någon av nedanstående:

Per Oscarsson, 0706 – 549 563
per@otm.se

Roger Andersson, 0703 – 440 285
roger.andersson@halleviksstrand.se

Hans Abrahamsson, 0709 – 743 334
hans.abrahamsson@gknaerospace.com

Projektgruppen består av:
Per-Erik Näslund
Per Oscarsson
Hans Abrahamsson
Ingegerd Brandin
Roger Andersson

Vänligen
Hälleviksstrands Främjande
HKSS