Bastuprojektet går vidare

Hälleviksstrands Främjande och Hälleviksstrands Kappseglings Sällskap har fått bygglov för uppförande av  en bastu och ny starttribun på den plats där den gamla tribunen nu står. Detta gör att vi Hälleviksstrandsbor har en unik möjlighet att skapa en fantastisk plats för möten och rekreation. Tanken är att uppföra en …

Fortsätt läsa

Protokoll sammanfattning vid Styrgruppsmöte

Plats Lokalen Hälleviksstrand
Tid 2012.02.24 1200
Närvarande: Christer Oscarsson, Roger Andersson, Per Oscarsson, Niklas Hedlund, Lennart Matsson, Lars Colliander Mötet går igenom grupperna vad det gäller sammansättning. Storehamn:
Inriktning för gruppen bör tas fram med tidigare underlag som utgångspunkt.
Sammankallande är Lars Colliander.
Arbetsgruppen tar fram ett förslag på inriktning.

Fortsätt läsa

Lup arbetsmöte

Protokoll; LUP arbetsmöte 2012.11.10  kl 10,00 – 17,00 i Lokalen Hälleviksstrand Deltagare; Christer Oscarsson, Per Oscarsson, Lars Colliander, Christer Hjelmsten, Lennart Mattsson, Holger Formgren, Roger Andersson, Ingvar Javér, Bengt Reis, Anders Johnsson, Christer Ericsson, Eva Nilsson, Anita Bergström, Hans Abrahamsson, Niklas Hedlund, Anders Thölén, Gerd Thölén, Kalle Warnhammar,  Peder Grimstad, lunchgäst (12.00 – 14.00),  Hans …

Fortsätt läsa

Protokoll styrgruppsmöte

Protokoll styrgruppsmöte LUP – Hälleviksstrand 2012-06-17 Medverkande Elsa Jonsson, Veronica Abrahamsson, Ann-Christin Wallerius, Christer Oscarsson, Christer Hjelmsten, Lars Colliander, Roger Andersson, Bengt Reis Frånvarande Håkan Bergendahl, Bertil Holmberg, Per Oscarsson   Agenda 1 Val av ordförande och sekreterare Utsågs Bengt Reis till ordförande och Lars Colliander till sekreterare.Till justeringsmän utsågs Roger Andersson och Christer Oscarsson. …

Fortsätt läsa

Styrgruppsmöte

Protokoll styrgruppsmöte LUP – Hälleviksstrand 2012-05-20   Medverkande Veronica Abrahamsson, Bertil Holmberg, Christer Oscarsson, Lars Colliander, Roger Andersson, Ann-Christin Wallerius, Per Oscarsson, Bengt Reis Frånvarande Håkan Bergendahl, Christer Hjelmsten, Elsa Jonsson   Agenda 1 Val av ordförande och sekreterare Utsågs Bertil Holmberg till ordförande och Lars Colliander till sekreterare.Till justeringsmän utsågs Roger Andersson och Christer …

Fortsätt läsa