jul 31 2016

Information från projekt Andstensholmen – Hälleviksstrands nya Gångbrygga, Bastu och Tribun

Byggbeslut – nu kör vi igång!! Efter flera års arbete, har vi nu äntligen alla tillstånd i sikte. Strandskyddsdispens är beviljad, bygglovet klubbas av kommunen i slutet av augusti. Projektet är indelat i olika etapper, och kommer att genomföras i den takt finansiering och arbetsinsatser tillåter.   Gångbrygga från jolledäcket fram till tribunen Rivning av …

Continue reading

aug 02 2014

Bastuprojektet går vidare

Hälleviksstrands Främjande och Hälleviksstrands Kappseglings Sällskap har fått bygglov för uppförande av  en bastu och ny starttribun på den plats där den gamla tribunen nu står. Detta gör att vi Hälleviksstrandsbor har en unik möjlighet att skapa en fantastisk plats för möten och rekreation. Tanken är att uppföra en byggnad som ska rymma en bastu …

Continue reading

feb 24 2013

Protokoll sammanfattning vid Styrgruppsmöte

Plats Lokalen Hälleviksstrand Tid 2012.02.24 1200 Närvarande: Christer Oscarsson, Roger Andersson, Per Oscarsson, Niklas Hedlund, Lennart Matsson, Lars Colliander Mötet går igenom grupperna vad det gäller sammansättning. Storehamn: Inriktning för gruppen bör tas fram med tidigare underlag som utgångspunkt. Sammankallande är Lars Colliander. Arbetsgruppen tar fram ett förslag på inriktning.   Infrastruktur och markhantering Inriktning …

Continue reading

Nov 10 2012

Lup arbetsmöte

Protokoll; LUP arbetsmöte 2012.11.10  kl 10,00 – 17,00 i Lokalen Hälleviksstrand Deltagare; Christer Oscarsson, Per Oscarsson, Lars Colliander, Christer Hjelmsten, Lennart Mattsson, Holger Formgren, Roger Andersson, Ingvar Javér, Bengt Reis, Anders Johnsson, Christer Ericsson, Eva Nilsson, Anita Bergström, Hans Abrahamsson, Niklas Hedlund, Anders Thölén, Gerd Thölén, Kalle Warnhammar,  Peder Grimstad, lunchgäst (12.00 – 14.00),  Hans …

Continue reading

jun 17 2012

Protokoll styrgruppsmöte

Protokoll styrgruppsmöte LUP – Hälleviksstrand 2012-06-17 Medverkande Elsa Jonsson, Veronica Abrahamsson, Ann-Christin Wallerius, Christer Oscarsson, Christer Hjelmsten, Lars Colliander, Roger Andersson, Bengt Reis Frånvarande Håkan Bergendahl, Bertil Holmberg, Per Oscarsson   Agenda 1 Val av ordförande och sekreterare Utsågs Bengt Reis till ordförande och Lars Colliander till sekreterare.Till justeringsmän utsågs Roger Andersson och Christer Oscarsson. …

Continue reading