Nyhetsbrev från projekt Andstensholmen – Gångbrygga/Bastu/Tribun

Intresset för informationsmötet den 4 augusti var stort. Det kom runt 45 personer till Lokalen för att få senaste nytt från projektet. Ett 15-tal nya intressenter/bidragsgivare tillkom vid mötet. Presentationen från mötet finns att läsa på Främjandets hemsida. Insamlingen av medel pågår från frivilliga bidragsgivare. Till dags dato har det redan inkommit 146.000 kr från …

Continue reading

Information från projekt Andstensholmen – Hälleviksstrands nya Gångbrygga, Bastu och Tribun

Byggbeslut – nu kör vi igång!! Efter flera års arbete, har vi nu äntligen alla tillstånd i sikte. Strandskyddsdispens är beviljad, bygglovet klubbas av kommunen i slutet av augusti. Projektet är indelat i olika etapper, och kommer att genomföras i den takt finansiering och arbetsinsatser tillåter.   Gångbrygga från jolledäcket fram till tribunen Rivning av …

Continue reading

Bastuprojektet går vidare

Hälleviksstrands Främjande och Hälleviksstrands Kappseglings Sällskap har fått bygglov för uppförande av  en bastu och ny starttribun på den plats där den gamla tribunen nu står. Detta gör att vi Hälleviksstrandsbor har en unik möjlighet att skapa en fantastisk plats för möten och rekreation. Tanken är att uppföra en byggnad som ska rymma en bastu …

Continue reading

Protokoll sammanfattning vid Styrgruppsmöte

Plats Lokalen Hälleviksstrand Tid 2012.02.24 1200 Närvarande: Christer Oscarsson, Roger Andersson, Per Oscarsson, Niklas Hedlund, Lennart Matsson, Lars Colliander Mötet går igenom grupperna vad det gäller sammansättning. Storehamn: Inriktning för gruppen bör tas fram med tidigare underlag som utgångspunkt. Sammankallande är Lars Colliander. Arbetsgruppen tar fram ett förslag på inriktning.   Infrastruktur och markhantering Inriktning …

Continue reading

Lup arbetsmöte

Protokoll; LUP arbetsmöte 2012.11.10  kl 10,00 – 17,00 i Lokalen Hälleviksstrand Deltagare; Christer Oscarsson, Per Oscarsson, Lars Colliander, Christer Hjelmsten, Lennart Mattsson, Holger Formgren, Roger Andersson, Ingvar Javér, Bengt Reis, Anders Johnsson, Christer Ericsson, Eva Nilsson, Anita Bergström, Hans Abrahamsson, Niklas Hedlund, Anders Thölén, Gerd Thölén, Kalle Warnhammar,  Peder Grimstad, lunchgäst (12.00 – 14.00),  Hans …

Continue reading