okt 30 2010

Utdrag ur Främjandets nyhetsbrev…

Lars Colliander och Håkan Bergendahl som tillsammans med delar av styrelsen arbetat med att förverkliga konceptet ”Cafe/Bar/Servicebutik” i gamla affären har inte givit tappt riktigt ännu.Gruppen har arbetat vidare med en ide om att ta fram en lokal utvecklingsplan för Hälleviksstrand. Ett arbete där man väger samman de intressen och utvecklingsmöjligheter som de flesta kan …

Continue reading

sep 01 2010

Det första vi gjorde var….

Ja vad var det?