Sammanställning från workshop på Nösunds värdshus 2010-10-30/31

Den workshop som inledde SLUP-arbetet leddes av Hans Ahrén, en samhällsvetare som under många år varit verksam i flera mindre samhällen som Käringön, Koster, mfl. Arbetsgruppen som samlades bestod av:

Continue reading

Utdrag ur Främjandets nyhetsbrev…

Lars Colliander och Håkan Bergendahl som tillsammans med delar av styrelsen arbetat med att förverkliga konceptet ”Cafe/Bar/Servicebutik” i gamla affären har inte givit tappt riktigt ännu.Gruppen har arbetat vidare med en ide om att ta fram en lokal utvecklingsplan för Hälleviksstrand. Ett arbete där man väger samman de intressen och utvecklingsmöjligheter som de flesta kan …

Continue reading

Det första vi gjorde var….

Ja vad var det?